Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Działy muzeum

Dział etnograficzny

adiunkt Maria Czaplewska
maria.czaplewska@chojnicemuzeum.pl

Dział archeologiczny

kustosz Hanna Rząska
hanna.rzaska@chojnicemuzeum.pl

Dział historyczny

adiunkt Marcin Synak
marcin.synak@chojnicemuzeum.pl

Dział sztuki

kustosz Barbara Zagórska
barbara.zagorska@chojnicemuzeum.pl

Biblioteka Muzealna z Działem Zbiorów Specjalnych

adiunkt Anna Urbańska
anna.urbanska@chojnicemuzeum.pl

Dział Edukacji i Informacji Muzealnej

adiunkt Monika Jażdżewska
monika.jazdzewska@chojnicemuzeum.pl

adiunkt Anna Depka Prądzyńska
anna.pradzynska@chojnicemuzeum.pl