Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Działy muzeum

Dział etnograficzny

asystent Maria Czaplewska
maria.czaplewska@chojnicemuzeum.pl

Dział archeologiczny

kustosz Hanna Rząska
hanna.rzaska@chojnicemuzeum.pl

Dział historyczny

adiunkt Marcin Synak
marcin.synak@chojnicemuzeum.pl

Dział sztuki

kustosz Barbara Zagórska
barbara.zagorska@chojnicemuzeum.pl

Dział naukowo-oświatowy

kustosz Anna Czapczyk
anna.czapczyk@chojnicemuzeum.pl