Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Chojnice, dnia 3 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
NA STANOWISKO REFERENTA W DZIALE ADMINISTRACJI MUZEUM W CHOJNICACH

Dyrektor Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta w dziale administracji muzeum:

Rodzaj umowy:  na okres próbny do dnia 16 grudnia 2019 r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce wykonywania pracy:  Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, z siedzibą przy ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

  1. 1. Zakres czynności na stanowisku:

1.1.  preferowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania i monitorowania funduszy z Programów Operacyjnych krajowych i zagranicznych, w tym m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych źródeł finansujących instytucje kultury,

1.2.  preferowana umiejętność komunikacji z działami merytorycznymi muzeum w zakresie programów finansowania projektów muzealnych,

1.3.  opracowywanie, wypełnianie, składanie aplikacji o zewnętrzne środki finansowe w ramach programów operacyjnych,

1.4.  współpraca z działami muzealnymi w zakresie aktualizacji informacji o wydarzeniach muzealnych na stronach internetowych muzeum oraz współpraca z mediami w tym zakresie,

1.5.  umiejętność analizy i budowania trwałych relacji z potencjalnymi odbiorcami oferty muzeum.

  1. 2. Wymagania:

2.1.  preferowane wyższe wykształcenie administracyjne,

2.2.  obsługa komputera w zakresie MS Office oraz znajomość generatorów do składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie projektów muzealnych,

2.3.  preferowane doświadczenie w zakresie działań marketingowych i promocyjnych,

2.4.  wysoka kultura osobista, obowiązkowość, umiejętność analitycznego myślenia, komunikacja interpersonalna, rzetelność, uczciwość,

2.5.  znajomość języka angielskiego.

  1. 3. Dokumenty, które należy złożyć:

3.1.  życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

3.2.  podanie o przyjęcie do pracy,

3.3.  kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.chojnicemuzeum.pl

3.4.  kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie

3.5.  kserokopie świadectw pracy.

  1. 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście, lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, w sekretariacie /Baszta Wronia/ do dnia 15 września 2019 r. Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu, mogą być prowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

Dyrektor Muzeum Historyczno – Etnograficznego
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach
Barbara Zagórska

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy