Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Chojnice, dnia 28 września 2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Pracownik merytoryczny
Działu Naukowo-Oświatowego

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Kamila Szpoper, zamieszkała w Chojnicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja przedstawiła do zatrudnienia Panią Kamilę Szpoper, która pozytywnie przeszła weryfikację wstępną oraz końcową i uzyskała bardzo dobry wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się znajomością wymaganych zagadnień, legitymuje się odpowiednim wykształceniem, co jest zgodne z wymaganiami ogłoszenia o naborze. Ponadto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Pracownika  merytorycznego w  Dziale Naukowo-Oświatowym muzeum.

 

/-/ Barbara Zagórska
Dyrektor Muzeum